Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Zima w górach 2009- organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

- O lecie trzeba myśleć zimą

- Przedszkole prawie domowe - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców


- Uśmiech do życia 2009 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

 

- Miasto Pełne Przygód 2009 - półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin

 

Centrum Komunikacji Społecznej

 

- Okno dla świata - rozbudowa strony internetowej Stowarzyszenia, przetłumaczenie n język angielski

- Coś więcej niż słowo "dziękuję". Z okazji dnia wolontariusza podziękowanie za całoroczną pomoc - spotkanie, poczęstunek, nagroda


Ministerstwo Zdrowia

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo zdrowia logo

 

- ...duże dzieci, duży kłopot - program edukacyjny dotyczący specyficznych problemów zdrowotnych skierowany do rodziców i opiekunów dorosłych i starzejących się osób z zespołem Downa

 

- Zespół Downa. Dorosłość i medycyna - wydanie publikacji

 

Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Turystyczno - krajoznawcza wycieczka integrująca absolwentów i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie

- Raz do roku, Mikołajki - spotkanie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

- Wydawanie i dystrybucja Kwartalnika Bardziej Kochani, pisma poświęconego problemom osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) i ich rodzin

 

 

- Organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie ogólnopolskich konferencji dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy


- Z myślą o Tobie - informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa. Wydanie III


- Downtown Collection - kalendarz na rok 2010


- Bardziej Kochani, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zespole Downa. Dodatek informacyjno - promocyjny do ogólnokrajowego wydania Gazety Wyborczej


 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 

- ...jacy możemy być szczęśliwi- impreza plenerowa, prezentująca dorobek artystyczny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

- Koncert Marzeń 2010

 

Wojewoda Mazowiecki

 

Logo wojewody mazowieckiego

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

 

- Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin

Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki

- Downtown Collection - zaproszenie do świata Downów

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu

- O lecie trzeba myśleć zimą - rekrutacja, teoretyczne i praktyczne szkolenia wolontariuszy pomagających w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych Stowarzyszenia kierowanych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

 

Fundacje:

 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja kronenberga logo

- dofinansowanie projektu Z myślą o Tobie - wznowienie i aktualizacja broszury informacyjnej dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

 

Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona

 

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja mariana kantona

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń 2009

 

Fundacja POLSAT

- Uśmiech do życia 2009 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

Fundacja FORTIS BANKU

- wsparcie finansowe: Uśmiech do życia 2010 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

 

Firmy:

 

AEGON

 

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń

 

AXA - Wspieramy Mamy

 

 - grant na realizację projektu Po pierwsze -nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz. Informator - przewodnik dla lekarzy i personelu medycznego, w ramach III edycji programu AXA Wspieramy Mamy

 

Bakoma SP.Z O.O

- wsparcie jogurtami konferencji, festynu oraz Koncertu Marzeń

 

 

Biella Polska

- wsparcie artykułami szkolnymi Koncertu Marzeń dla młodzieży z zespołem Downa

Chartis Europe S.A

- wsparcie finansowe

 

Egmont Polska


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZ8AAAB5CAMAAADRVtyNAAAAhFBMVEX///8AAAD+/v77+/sEBARFRUWrq6u/v7/i4uKWlpZmZmZKSkrR0dHKyspXV1eampqHh4f19fV1dXXu7u6jo6PY2NhSUlIhISGioqLg4OAsLCzx8fHn5+exsbFAQECQkJA1NTVgYGAZGRlvb2+AgIA7OzsnJyeJiYkcHBy5ubkQEBB6enphMcnWAAAXfklEQVR4nO1di3rjKg7G4NwcO6njxm3u96ZN3v/9Fok7xo47s7OTnVp7vrOnMQasHwkhhCCMMvpdYoySOrKK8T/0j0y2QurftN/mvWosJ4kxWW9DhypNwCvQDUrdDj9+i0KD9eV0bzxuAYe/z2TkMyM0D1b64LUGfIjiFs1XxZrTapVrZj9igxotLfFR393UoUAL+B+8dwXvG5PdelCD6g5v6mFvKtz6FRmQLwPobT8t0N1QJ/m/8vnXLin3bxHQ29u+d0juu026KB7Wq7nUTn6+IziaVvOvl1O5hN59foyTez9dE/JAsEmxA7ouGgZObW9ajrYK5YgPSba9b9IyyGjZuUV/sozC9LY9jLJFU5d2F9HCfvWIYdgiJa/ihXHxqDwVsjvcHD4q/br1pikRsl9Xy0IWnWvFWCGOzuZSZdb2wNHdf5fF/L0ZtMT/udRws4EC+IjRk7/usUAce29YPxwP/UXdgJqoQjvSQja4AlDlh7VsU2VBUWx6tZ/0Niqa1NdQlUttKfd6Q95DNS85Pt9lMNAEZ0nGBu+H5c1nYjMF8IGhN5+Jx1jNcV/Ortfr7jTZf5pfBV1ruJCbMsWjuYqAEjyr4l8P8SHF1XzjW2927W82o3O5jHXXknm9Xh1qBg3q8OGTzHDzMn6TJUVDx+1uwOrwaWa3wge6VKRf5/KmH72mWcb/6b/fk0m5P7bCh6wT0S/+789kM7e+lA2z6eEtUh2PojodZ33HtY4NNs01167kgZJfXTU4h83cerDOZm+qX8m87vWh6fygpoiyaobZ66wE5i9P/TQngLmNT7wvk/PrgDNYK4toypm9md4PY1v3Ij622h7rR043WTFcZJvdLOlpoDx80NAYaV5tv/C5MqblwF6l14scNJe6yWKghlQc3dYPJlWQr0QPwYTUqCaK5hP5Oip4XtbE/my0ZzZL/ZQRGjLntH7j1K+b8akRYuS6/nyJzza5fi3WuSqe6Bo15Pkifb0nbxIftxfM4JMGGcjyYjh4v54u0dp7wMhiqxj7OQiucqCbbP6CRaZ1+LxbIn99uFYimVERH3ldcVg/rBI1dpJ1+NNGSiUt06CdYPDhZd4fCavAZ6R6StZR7/w6l8a8LmPj47SXF4Pp7NZriw/0Fk1488luZygf+Ep5nPLwLAsVwKt9PhnN6+b+uzVKQ0rU6S6lY2vGXNVwDDoz/1Q49sPmF2f34ojai5d7JaxaxsInVpLRRDY+kiFUKhpdJoSPtfpj3tqnCR9clIq1p4OUpKmeEKcwXkM8kOtI/mBzqZ3L39oYEeqb6UbOdkhZUC5gYJEvLWZpzSIF+pVv1UecA6aJLT8w3T2aGx35USQWwvrVenxk4W/qtzDxSkZyHMdc8ttQ0DSDQSPGZyyHacECA9kUZ0fb4nwPKlUYLButl7LGZW/+pqpLquXs+QfqugcHoSFHfmqoVr+F6dfw4b3saz6d275To2PE8FT43JtYQFFoDcvuoS6DppA2RwyDp8k7g83r72iyD7DdhDaC/Tz44CwtPmvb0t0SLEVxpMfR3nA9PJdLyqHwVpuUyxr9tpAoxtGk0R0EU0NfNh1XJxgHH5ynDo2f+Bz4QKnVTY/51rAG5Qf0JPR1r7sxq6sPBBDXwmmpC4cL5ksN97B5xQtWZ0+xH9wEDiE+y0grck7jvMEf9CT4MLMGiaNTk/5oUZdYgK0HZqDWrWN5u7g0LclOl52HMDcOhoDOqlKmS+9z14RGfF7fjUrlQG3zp8eH0tSoo8UvuZMtwppsh+Cstl3hqUth7pO0CRWcW1g/9hdRiwUj4uMDWm9j6uMALeu9ss+CD1cJSuR7oXVDe4JVHKctBXtYSmQ0rCs7gMeJGfFx2Byf6NFTthBuasHtLb8kPrpvwsx+q12jPQc+jKTmg/oPN1EeEPKaqyF20ZjfSXjvjW0j4cbL5ZQAw8MjrqCU+PAim0cOVHjDmAGxx118MFUDQ9NxUVPts+AzM31dtXqlluRCxeYBQhDEBy29M/DGtO/Xx8CG0LwsWvhbeXXbmvoUPsxWmbzyeB42s58DH1oY3/bl94SHSG7iGnKsh/0sOD5zyXKC85DE0tOFFHeHFD6fD/fWCUrc1Eic46dW+PBKFtrPj5KbBat6Dnwsg6eVfdREcuwWgE9mvn/t1wp28C4STjDOrauGYOBCSYVXUA70e5vJEVezuum7ra8lPgjQ+k1XG1fbFfQk+LwYBRJ0sHyHVvDZS7FhYvY5D361lDHhrhdceY2sDnj4aOM6hsnxMXF8rHXozRY5hQ/WW2yNmR1FwantSfAxW0xR+jvGG9A80qtyasnlwquWTyMnMeHjhGJKHjwVRjXKvrKqI5iyLJ/e0JqybHyEL9UCqF9l15/Fp3Yb0aPVm37F3xP6PqGjDD14lFoCNPGKUQHJVkZVqa3JONp7w5jmVu8ao1L0G7yCo8EnIyH5QTGjBw19HIX2G/4sPqfrSxPtlMmyNgyAgIE2PKgndAXgKhO33jSbUksu0O1eCjtCbAMaEG5rT8EtrN61c2zw17XMuTENFj7it5OWHqCdr+L+LD4P6Ki2aBdm+rmtfhMe0V2UXHANlxqgg7MGomI7x0iVUbG+VjZrs7glPpxKw/RpwD4w/bhL80CQbx39VXw+FD4DM8rrN5hbEgOdHovgALN3HUdiV00WghjbvcBCkdlzdT081F6pRK37djLvjGr0m+zJLrKXqp4r6q/iE1n4qJ/eWkUUNpDy7hAZS3fAaqH+xMKH4G5TdDKNTXUfXBa5+LSWn5kZco344LakXkZjL236s/i0tQ8sV7OWqQo17LmoyGyK6/I4tq1pi7taWDhuYmlqrYqMAVd6k8Dvy0/IfrOob7YToflc7mID/Vl82trXFj6fdfPPdFJLWgrAl993P4lJAQLSW2G83BUYcvVHtuhCUY9Pa/npOfNPIz5iKjRb7GPcb3gmfGwO1LlyLQ+dT58mLEKGglqBEkEBYsJizI0zgK5MTN/C7fbaBFy2dw5a0c6DB/hIT6GZgyBqXL7xHPg49nVNmexaRkG6nfS6DtTCAX6b25b0QRaMueYSNjbuBsbRq21xE1O9uwilTMfpx+00NtRpdbBu/aOLU+W/VxDBhhB280nwsdyjUY0jF2se9s9m1xpp8jpkxJ73c6jqaCYxCOc2u8kpWAyMiWXRh90Qs2aMnd1ttR8r6KvN51DLHx7DiHsgP0BzGY4g6LiQ0W7PgY81dvmgDpMe6qlWHUfUV9TEa1AZouxExoEAKXy2RATg9SI/AJpql7NnQlGijxPErQO/bKW6DPvf/DdgjBoVFy8IhiA+CT5X8zl1/msTl6fBfMsJo06snvQ1nww+jBpmCXcBk5GGpbORwywDbpk77dqbh83RNvodK5YRQ+4f48NHlglBkRskT6PfbA7sG4phMB/V9XN8CCXEitOWUuA6GqllW4DtDME4nANulKEz5AvnAQFnmnpEHp19JXK7QnN6bgtzrX7jVFxwp069maltw7+PD6XWFNzsIPXx8Z/OKppLBK+Zr2bkXXi4HfnhqB2tQi7tjHW1oI9PGXK+7vXn7J1HTfiQ1cQ2s8Fv9yz4GOUfiOnzijbjs/THP7G3z7lWo3Jp6kUJMcPTqDLLGOc2BIa3kB8ti/6OURM+fNF8iGzaPIt+o2xlPujWXLQJH2U3ec4GSh0BQk/b3Tt8g6eAVBfufqtnBU/k7z6EyYTTfbpwNuEDFZ+cOWj6HPjAlD018dKDpsPgzfIjNuf8EBxqu8NKgZW/zKJUdwHsP48KY/2GDzi4deVCXcdic8F+1KjfoKdXx5WAkcJ/HR881LPXo+bS6GtrxgfjynbeK5SKuDNRP24q7/wmrJiBqBLDI0OqsYbKRnmAzFGHAwnEjzbgw0D0rMCr+BnkB41gacLFeLLpl/FBX/DGf8Uy4SRKlSgPYYYrEfa2SdENrkb14y3u/E0tuG5rL9znET5UWi+KGfFTyA8O8b7RIQtSeyzmAT5j+Dg/KN06uhlHNVGGrk9m43WcWgHye9Yk31Dxix4HGSHfwwf+6etxJGT2CfCRLmU1RiGqvO6cbqN9IEKvA28yawkcR5dwRLpZ5uyqJ0OLWJ3tm9UEo6qWBnLoh7xBD/ARH+G6s58EH3Q9q1FT5nUx8s3yg1LyEaxeW4iRyD0QqP6gZWxc6TjGE8biaGntuWRirXNjMNPD5+ce4MM8d/ZT4INjUp2t5yO8bhu1GZ9MbIoG3zMCVPpaR5JchAFrqvgwsl5GUobqfIRA6VHB8xWQsxb4wEupZSJ8C58HhGdSbXyUf4y6fjJSpIP+vVxafELVu5HsgeP1YrvAGYLibHEAH+maI3DUF/eTA/wv9LwbCqWleABYs2UtM4HZJWB9LzgfnarpDUQeL7MXeqzMgjpucSp8Uk1jd2GpuAZ8MDfVwdULTeszZKgjPwxZrF/J51/9nUkt5EUyEbLeinDXGFMM+InSxOFt2z9qP1HLnEFNjLQK4T2EdjCA13ODT/BLZWKc2B4+zqeT9UTKf5RU4lyQFfJ8icz6VUuMFPqUcTM+GGZpeh06Fe9VXZiYQOn/z4tiOOjvzpNKyicPH0Dj/ab0Q3RKKwkS4F9B+cGmxYmSec2HF7GSjfAX5CuDzygPYkiGE9m3aDvwtSsTeYPg6XIQzsuUo+LahSr3W8o/osf4QKuWU2iT12GD0poPs9HJ3kBLzufZ7NCrZuKqwQeHWIHmqbC09/evRaE+huXr4XzzctDbzQofiql5Ricpe9H+NMqGgZ6KGejsnrDCHvCe7xJ36288G6VDFwIc8oOeQuh22ujOrYbZyyWS0/rnFDY+PPnhPdydlrKHvPJsuCK1hjoG/44lQCF8dK9PVqAD79Lk/joPZbThn7wr63GoIxq0o9ZTlQQJ/nW8lOVhUpblZa+QUR3CWBLOtE25r1S9nfh70VSktfIzWjE6KusyzS3LF78SwjIzIUefl3KSHEoxBMWMsewXVfMjnVR7+DE+Nfjq+XR3EDXuAg85fKfaXu8nlTB+9kv536KgEoYZK6sLBzGBprNphm9Te2vaJs+a4eXAPpy6eWNgHqiyziK/c6C2hqPPuo7dM0oCo65fKY8UOoysWUqoGAgh+WG0MRdcxYSFNCn971Mws4dcm2ajbbjx+HLuZ0yyHD9kEKr7deFXS1bv/VfvNDvg89XUxeqHYu+G/UPsd+wyAsuQP67mpUrDlVdOJTlckCdbQidiGVs1dbpiaLfYtQpRUL2ZvE90PnifHcZbQWU5e+kPUu151vZTWyeStC+qnrfmt/wftO9pkW1ekrLcjsvJ/T0TskCJCr1p16Wm3oJPkFNQCf5GBoKOfgx5GYXbHP7835JJS/23e/JXSHgQlPfht/Ii/BFi1MqZ3lFHHXXUUUcdddRRRx111FFHHXXUUUcdddRRRx111FFHHXXUUUf/dyQCrFvuerNwRH9Hf478S8iaiorYii5i6n9JAplWF7HIoh0+LckKx5F58r6je/R1rcN0lDxKpyShGQ6uE/+4UEd1VBsL23xmR5ehZJ1Nk21d6LRVFi58zXYHjP8O37/QUZU4CJOPpUfbyXSQtxEkc2Dq4dFrynKV9SHu8GlLMKqDF8hH0exxcnsQsYHOpf3gaBVj/VJB2eHTmkBKBok4bHVdQIj6PBuJ+yBfW8TTw/N0emmTugAi6bPdh0h31lFrouIobGylc5QXt7+0s8lkjpdH+IiWZp38fJPw8E2p8RGLzX4k8oW1w6ffEh9GO3y+TXguGqcGxIeJU1nIx7j4r8oP6/D5VRprfCStUYD8E6k11BIfoFlnX/8KVfAhB8xP1m6h3+Hzp6mKz07ms25DHT5/mqr4iAQwsAiixD+T5XugXXyob5fbxS18AlnPCPGODbbIIPwjqIqPyCEI8oPn5vjsPriW+/2yPG/WfsIQBx+RboduzuPlfj++978W4A9V5Q0+lPTP8nIx+P8znp0Efcqy/p23tL8k78PG9GY/iKr4DLR+Q7bNrUQV0dY70+7KD9h/Ij3WUaZOsC7hsPFxUjnchOGY7pwMDZOGU/k/iar4jACeT8zLwugK2Tp5H2R9cblt6dxs68oPpSuo7grZAXJM4Dc0Cs/Sb4wspuMbaNGPQ38uMl2Iu7o3aZZlL0twatx++w7Ff4JcfEBgEsyrBX9RsoaULhe5KzDHtWxs57vz8EHBkLfiYca2ID64Lp7fuDSmOAqwyEDcOCV6gRm6ghnufhy5+ECCvsgkp19BMsxervNgzvCZpbS8+QeyKuq8fHPUb9pOd/DBeyASK3OauP1NXaBeYKafToCIhw/g8AJjt0Q+UbgB5VYoo4DBJTSci7c8jA9eEWCZ0DO8KMD6S+OD2Ut3lgkgrvw4S1mSiYRbXcP6r5OLD6Vf6NAeIp/wNsG+NrI5N4Vz4azf9vBJlOcB+b4+X4c0NP/gzkafUJPDieNz+1ialFjn1tcY/+uEuZrfNQYb1GBzXPpg8qhP97Kzu1wcSUY6+EASSn27TYUkPpAWasQNvKYM9TJlUocPkfgI+ckXXxNh2oIKYuI29cSN6ZhHGk/405t/7ojuJhgGovAhlDO/t27awejwMYT4fGwvnD70Ekekc0HXtne1Qr4VV9xJi8Gz377Edl8Smtk1PtyuS1g4M6aqqMNH09jJQl1O0a+DycXEDTWpN9DxXpRjEZQfxnoyg99OBATZb87kdVFjzJUYyEtLRT59fNLhowjl5zxPOS3Q3tVsE34e924FmdwXJiD82/MfsHyskvZvmOdCE/KDCWEr93Zg1TJ3F7by0uEjyZp/HG+oSNMd3VZukjwqLrAbSt5X/DsUOQsY9TL3+gCUn3SK2UaD27OyaVash/NDh48kab8RNJ8dd7VIg70irvzMJT4h+cEN2RRT/+IVDo7pJ/WbuCIlzPpF+jo79G4S4A4foKr/TZDUZDcXH0JFevNhUL9Jwvz4mAJ6TSvrH8hTG1cugIWM08o/Wl7fs1MnP5Lq8FHZeNeuKqLiHtw1CdhvmvIXKUEfRQUfuoYbOKJPN386k61NNqK9bv5RVC8/GUpK6m25IR8vrEl++LSzkHaCFail7esMwdu7ZuEUr2wDjw6eV+nsN0W18iPvqtl49jVejzMjIftA2l5Cp/XxAo3P3PePQqL1SKyhLAMcb2z4WBGZRrPDR1M9PhSXookrP2zshEl56x9pIuB/pohCEdg/Be5z7GZW4mncczJuvQ4fTfX4iJuCboUzkS/wZq4a/zVL0xWT6e5leLeJo7P9o+LSBeuW1ZMQVd10h4+i2vmHyqtQ3MXkKXKsY2/+wX09lR89haKrgPxQMOJicUGeXa1OId/hIwj2X9T6tJJ2m//1ipP8kJjU3Cn8MlPHuahwd4/02jKSF2qjlgP7YiLtPGrmH4wiXsTyOIOs9ySsDipzgSt8fnZKZxV/DfjI+7+8EglaWiu8QQr+B7ZxNJGbaPIqL5AftdEWiXtdxS1bcFOUvEISIJmJ8z+yHWHERSJMB9ZasdxXEpW/QL0voo8/9kgkcCIFTRMlc/2DWwDR+0iluZZ9crYdcsEy+GGB20HJUHntxL2sFK1vUH0lUxuiMnjhWqDUMiYvGn2DaBNeW3Hkf96i8QDChop0Ks65XM5Z8ZOPrObve3U97Mc5q97GSqWjMkoGw0JuDo2oGtL5ZqzeHsupHQoc0xUpFhvYnLispEyup7qhw0Auce6RfBU9FAN5sdDt4wO2OZSbFabGn4kPNffdK5qFvJbCVamLrInSV2f3ZdwGPzo/3cX1ODTvuUVh3ucQ61/H8NdAXxgWTTKirnq/JfMfKj8wgsuJTWUQHwqXAG2Xt+Nye/oqlBHB8Xlx3i4xnIAMIQJ0uzx+7svpUKgmjs/BaWcMF9pyxVccRA3lBCehvF/uj2/L8hWjEN6Xt2UPZfrH4lP97hArBB75usjlW3LnrQIlY/oeKl4aw3VF0G7YArPnfZyRIJAYWxEKlK2hQXVR1M8jZTG7vwTLuW+o5Y2FL9XPmDqdL+5kEfJTuT3UbV5b71RcDyvqMQ9+Jj7/IP0H7mcTVrBFuK0AAAAASUVORK5CYII=

 

- wsparcie rzeczowe – książeczkami – imprezy choinkowej dla dzieci z zespołem Downa


Esselte Polska

Znalezione obrazy dla zapytania esselte polska

- wsparcie rzeczowe artykułami papierniczymi

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Małkini - Zarząd Spółdzielni - wsparcie Koncertu Marzeń 2009

 

IDS Medical

Znalezione obrazy dla zapytania IDS medical

- bezpłatne użyczenie ekspozycji na potrzeby "Akcji 1%" w przychodni zdrowi

 

Nestle Polska S.A.

Znalezione obrazy dla zapytania nestle polska

 

- wsparcie rzeczowe festynu ...jacy możemy być szczęśliwi

- wsparcie XIX Konferencji z cyklu "Czas dla rodziców"

-  wsparcie rzeczowe Koncertu Marzeń 2009

 

Nike Poland

wsparcie rzeczowe

 

MacCoffee

- wsparcie rzeczowe festynu ...jacy możemy być szczęśliwi

- wsparcie XIX Konferencji z cyklu "Czas dla rodziców"

- wsparcie rzeczowe Koncertu Marzeń 2009

- wsparcie książeczkami imprezy choinkowej dla najmłodszych

 

 

Osoby prywatne:

Agnieszka Górska, Andrzej Kurec, Magdalena Rozpędowska