Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

 

- Zbadanie sytuacji mieszkaniowej mieszkańców m.st. Warszawy- osób niepełnosprawnych w wieku od 25 - 50 roku życia - w kontekście zapotrzebowania na organizację pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym"

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Zima w górach 2010- organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

- Przedszkole prawie domowe - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców- Uśmiech do życia 2010 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

 


- "Miasto Pełne Przygód 2010" - półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

- "Down obok mnie 2010" - konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 

- Ogólnopolska sieć wsparcia dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

Ministerstwo Zdrowia


Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo zdrowia logo

 

 

- Żyć i rehabilitować - program pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (głównie z zespołem Downa), ich rodziców i opiekunów

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 

- ...jacy możemy być szczęśliwi- impreza plenerowa, prezentująca dorobek artystyczny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

 

Urząd Dzielnicy Żoliborz

 

- ...jacy możemy być szczęśliwi - plenerowa integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

 

- Raz do roku Mikołajki - spotkanie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

- Wydawanie i dystrybucja Kwartalnika Bardziej Kochani, pisma poświęconego problemom osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) i ich rodzin

 

- Seks już nie jest tabu - opracowanie, wydanie i dystrybucja poradnika dla rodziców i opiekunów, dotyczącego wychowania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowsze

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Znalezione obrazy dla zapytania logo pfron

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

 - Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? - poradnik dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie - wydawnictwo dofinansowane ze środków PFRON, dystrybuowanych przez MCPS

 

- Rytm Życia - wystawa malarska, przedstawiająca etapy życia osób z zespołem Downa od urodzenia do starości- wystawa dofinansowana ze środków PFRON dystrybuowanych przez MCPS

 

Fundacje

 

Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona

 

 

- Koncert Marzeń 2010

- Uśmiech do życia 2010 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

 

Fundacja POLSAT

- Uśmiech do życia 2010 - integracyjno - edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

 

Firmy:

 

AXA - Wspieramy Mamy

 

- Grant na realizację projektu "Skąd czerpać siły -warsztaty terapeutyczno - relaksacyjne dla matek dzieci z zespołem Downa.

- Koncert Marzeń 2010 - wsparcie rzeczowe

- Choinka dla najmłodszych - wsparcie rzeczowe

 

 

AEGON

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń 2010

Bakoma Sp. z o. o.

...jacy możemy być szczęśliwi -wsparcie rzeczowe

Biella Polska


 

Wsparcie rzeczowe:

Koncert Marzeń 2010, ...jacy możemy być szczęśliwi, Choinka dla najmłodszych,
Raz do roku Mikołajki 2010

 

Chartis Europe S.A.

Koncert Marzeń 2010

 

Egmont Polska

Koncert Marzeń 2010 - wsparcie rzeczowe

 

Hurtownia Farmaceutyczna "Intra"

- Półkolonie, kolonie, zimowisko - wsparcie rzeczowe

 

Nestle Polska S.A.

 

 

Wsparcie rzeczowe:

Koncert Marzeń 2010,...jacy możemy być szczęśliwi, Choinka dla najmłodszych,Raz do roku Mikołajki 2010

 

Nike Polska

Wsparcie rzeczowe:

MacCoffee

Wsparcie rzeczowe:

Koncert Marzeń 2010, ...jacy możemy być szczęśliwi, szkolenie dla wolontariuszy, warsztaty dla rodziców, wernisaż wystawy Rytm Życia, Raz do roku Mikołajki 2010

 

Publicat S.A.

- Choinka dla najmłodszych 2010 - wsparcie rzeczowe

 

Henkel

Wsparcie rzeczowe: Koncert Marzeń 2010, Choinka dla najmłodszych 2010, Raz do roku Mikołajki 2010

 

Osoby prywatne:

Agnieszka Górska