Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

Projekty współfinansują:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

- Obrazy Świata "Downów". Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa- przegląd filmów dokumentalnych o osobach z zespołem Downa

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Zima poza Miastem 2011 - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

- Przedszkole prawie domowe - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców.

 

- Uśmiech do życia 2011- Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

 

-Miasto pełne przygód 2011 - półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Up And Down Project - pokazy taneczne w wykonaniu osób z zespołem Downa

 

Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

 

- ...jacy możemy być szczęśliwi 2011 - plenerowa, integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

 

- Między nami aktorami. Spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych.

 

Ministerstwo Zdrowia

 

 

- Jak schudnąć i jak nie przytyć - opracowanie i dystrybucja poradnika dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa na temat zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

 

- Nikt nie rodzi się... wolontariuszem - szkolenie i integracja grupy wolontariuszy pomagających realizować zadania Stowarzyszenia kierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 

Wojewoda Mazowiecki

 

Logo wojewody mazowieckiego

- Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

 

- Down obok mnie - prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

 

 

- Nieznane Historie Znanych Ludzi - opracowanie i dystrybucja książki zawierającej wywiady ze znanymi postaciami polskiego życia kulturalnego, politycznego, ekonomicznego, będącymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych (głównie z zespołem Downa)

 

- Między nami aktorami. Spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych.

 

- Bliskie spotkania z Mikołajem. Teatralna impreza choinkowa dla dzieci z zespołem Downa.

 

- Dojrzewanie - miłość - seks" . Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

 

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

- Znani Ludzie - Nieznane Fakty. Wydawnictwo zwarte - rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa.

 

- Czas dla rodziców - ogólnopolskie spotkania szkoleniowe.

 

- Kwartalnik Bardziej Kochani - wydanie magazynu poświęconego problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

- Żyć i rehabilitować. Ogólnopolski system wsparcia i pomocy dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa)

 

 

Fundacje

 

Fundacja Oriflame Dzieciom

 

 

Bank Żywności SOS w Warszawie

 

 

United Way/Wspólna Droga

 

- Konkurs plastyczny Mój świat

 

 

Firmy

 

AEGON

 

Wsparcie finansowe Koncert Marzeń 2011

 

 

AXA - Wspieramy Mamy


 

- Grant na realizację projektu "Skąd czerpać siły -warsztaty terapeutyczno - relaksacyjne dla matek dzieci z zespołem Downa.