Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Projekty współfinansują:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Żyjemy przyszłością. Specjalistyczny punkt wsparcia, informacji i integracji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie zespół Downa) oraz ich rodzin.

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Miasto pełne przygód 2013 - półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 

- Uśmiech do życia 2013 - Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa.

 

- Mam, tak samo jak Ty, miasto swoje...2013 - Edukacja varsavianistyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

- Down obok mnie 2013 - konkurs literacki i fotograficzny dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

- Przedszkole prawie domowe - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców.

 

- Życie z niepełnosprawnym bratem lub siostra . Poradnik dla rodziców i rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

 

- ...jacy możemy być szczęśliwi 2013 - plenerowa, integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

- Program integrujących wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców, mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

- Zespół Downa w XXI wielu. Wydanie i dystrybucja książki zawierającej informacje na temat przyczyn trisomii 21, możliwości jej leczenia oraz wspomagania rozwoju osób z tą wadą.

 

Wojewoda Mazowiecki i Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Logo wojewody mazowieckiegoZnalezione obrazy dla zapytania logo kuratorium oświaty warszawa

 

- Żyjemy przyszłością 2013. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie zespół Downa) oraz ich rodzin.

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo kuratorium oświaty warszawa

 

- Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013 r.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

- Kwartalnik Bardziej Kochani - wydanie magazynu poświęconego problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin

 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

- Projekt Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy.

 

 

Fundacje

 

- TVP Reklama Dzieciom 2012

Uśmiech do życia 2012 - kolonia letnia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 


United Way/Wspólna Droga

 

- Przyszliśmy, by tańczyć. Warsztaty taneczne dla osób z zespołem Downa

 

Firmy

 

AXA - Wspieramy Mamy


 

- Realizacja zadań statutowych.

 

Solski Burson - Marsteller

 

 

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie


- Podświetlenie Mostu Śląsko - Dąbrowskiego z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

 

 

Forum Film Poland CC Sp. ZO.O S.K.A

 

 

- Światowy Dzień Zespołu Downa. Użyczenie filmu "Podejrzani - zakochani"