Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia.

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Miasto pełne przygód 2014 - Wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 

- Uśmiech do życia 2014- Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

- Mam, tak samo jak Ty, miasto swoje...2014 - Edukacja varsavianistyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

- Zima poza Miastem 2014 - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

 

 

Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

- Żoliborski Dzień Rodziny 2014 - integrująca impreza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Wojewoda Mazowiecki

 

Logo wojewody mazowieckiego 

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

- Zespół Downa i medycyna. Wydanie i dystrybucja książki dotyczącej problemów zdrowotnych osób z trisomią 21 i osiągnięciach medycyny w ich leczeniu. 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo kuratorium oświaty warszawa

 

- Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014 r

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo pfron

 

 

- Czas dla rodziców - szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

- Bardziej Kochani - kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin. Wydanie i dystrybucja 4 numerów i numeru specjalnego.

 

 

 

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

- Projekt Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy.

 

 

Projekt Leonardo da Vinci

 

Projekt QUATSEE (Quality and Training for Supported Employment in Europe) - Standardy jakości i szkolenia dla systemu zatrudnienia wspomaganego w Europie

.

 

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

 

 

- Podświetlenie Mostu Śląsko - Dąbrowskiego z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

 

 

 

Firmy

 

 Solski Burson-Marsteller

 

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

Fundacja RWE w Polsce

 

 

 

Osoby i firmy prywatne