Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

- Uśmiech do życia 2016. Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) uczniów warszawskich placówek edukacyjnych.

 

 

- Tu działa się historia...Edukacja historyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Światowy Dzień Zespołu Downa 2016.

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia.

 

- Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

- "Kulturalne" obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 2016

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

- Bardziej Kochani - kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin. Wydanie i dystrybucja 4 numerów i numeru specjalnego.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

- Down obok mnie 2016. Konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna

 

 

- Koncert Marzeń 2016. Organizacja imprezy muzycznej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wojewoda Mazowiecki i Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

 

 

- Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.

 

- Żyjemy przyszłością 2016

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Firmy

Solski Burson - Marsteller

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

Sante

 

- Światowy Dzień Zespołu Downa 2016.

 

 

Telewizja Polska S.A. "Reklama Dzieciom" 2016

       Znalezione obrazy dla zapytania Telewizja Polska logo

 

 

Telewizja Polska S.A. "Familiada"

      Znalezione obrazy dla zapytania Telewizja Polska logo

-Uśmiech do życia 2016- Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa

 

 

 

Wawel S. A

Podobny obraz

 

 

 

Lotte E.Wedel Sp.z o. o.

Znalezione obrazy dla zapytania logo wedel

 

 

 

Bank Żywności SOS w Warszawie

Znalezione obrazy dla zapytania bank zywności warszawa logo

 

 

 

 

 

 

 

WIKR.PL

Znalezione obrazy dla zapytania wikr logo

 

 

 

AMEET Sp.z o.o.

Znalezione obrazy dla zapytania AMEET logo

 

Fundacja Do Startu - Gotowi

 

IKEA

 

 

- Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wydawnictwo Dwie Siostry