Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt Uśmiech do życia 2017. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

 Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt "Zima poza miastem 2017"- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Tu działa się historia...Edukacja historyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia

 

- Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy


„Lista obecności 2017. Wydanie i dystrybucja ksiązki o znanych ojcach osób z Zespołem Downa ”

 

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim w Kanadzie

 Dotacja na zakup zabawek i sprzętu terapeutycznego

 

PFRON

 

„Bardziej Kochani 2017 – kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin. Wydanie i dystrybucja 4 numerów i numeru specjalnego”

 

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

 

Projekt: "Lista obecności 2017. Wydanie i dystrybucja książki o znanych ojcach osób z zespołem Downa".

 

"Bliskie spotkania z prawdziwym Mikołajem"

 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON dystrybuowanych przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Firmy

 

PZU


Projekt: "Lista obecności 2017. Wydanie i dystrybucja książki o znanych ojcach osób z zespołem Downa".

 

Solski Burson - Marsteller

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

 LIFETIME POLAND A+E NETWORKS

Darowizna przekazana na mieszkanie chronione - treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zaczytani.org, Bank Żywności w Warszawie, Wedel, Widnokrąg

 

"Choinka dla najmłodszych"