Miasto Stołeczne Warszawa

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt Uśmiech do życia 2018. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 

Projekt Uśmiech do życia 2018. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia

 

- Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

- Ogólnoświatowy Dzień Zespołu Downa 2018

 

- Klub Inteligencji Emocjonalnej 

 

PFRON

,,Koncerty marzeń- organizacja okolicznościowych koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej połączonych z koncertami wykonawców z niepełnosprawnością intelektualną"

 

"Bardziej Kochani 2018. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja- 4 numery ( w pierwszym okresie finansowania - 5 numerów) i numer specjalny."

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej

 "Niepełnosprawność intelektualna- zajęcia dla dzieci, wsparcie dla rodzin"

 

 

Firmy

Solski Burson - Marsteller

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

Vichy

Program Vichy "Siła kobiet"

 

Reba

 

Fundacja zaczytani.org

Wydawnictwo Dwie Siostry

 

Bank Żywności w Warszawie

 

Eveline

PZU


 "Nie było czasu na koniec świata".