Miasto Stołeczne Warszawa

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt: „Uśmiech do życia 2019. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”

 

Projekt: „"Czego Jaś się nauczy... 2019" Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 

Projekt: „Uśmiech do życia 2019. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt: „Klub Inteligencji Emocjonalnej”

 

Projekt: „Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia”

 

Projekt: ,,Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego- treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II.''

 

PFRON

Projekt: ,,Koncerty marzeń- organizacja okolicznościowych koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej połączonych z koncertami wykonawców z niepełnosprawnością intelektualną"

 

Projekt: „Bardziej Kochani 2019. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Projekt: "Jak Pomóc. Dziecko z niepełnosprawnością- pierwsze dni." Opracowanie, wydanie i dystrybucja informatora dla rodziców”

 

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Projekt: "Niepełnosprawność intelektualna- zajęcia dla dzieci, wsparcie dla rodzin"

 

Koło studentów wolontariuszy z Wszechnicy Polskiej

 

FIRMY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 

Solski Burson - Marsteller

Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

PZU


 "Nie było czasu na koniec świata".

PKO Bank Polski

21 marca 2019 wernisaż plac plastycznych osób z zespołem Downa z okazji Światowego Dnia zespołu Downa

Many Mornings

 

Digital Resolution

 

Tribal Media

 

Leopard

Bank Żywności w Warszawie