Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt: „Klub Inteligencji Emocjonalnej” 

Projekt: „Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia”

Projekt: ,,Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego- treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II.''

 

PFRON


Projekt: „Bardziej Kochani 2019. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja”

Projekt: ,,Koncerty marzeń- organizacja okolicznościowych koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej połączonych z koncertami wykonawców z niepełnosprawnością intelektualną"

 

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Projekt: "Niepełnosprawność intelektualna- zajęcia dla dzieci, wsparcie dla rodzin"

 

FIRMY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie

,,Drzwi do samodzielności. Wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu chronionym- treningowym''

 

 Solski Burson - Marsteller

Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

Many Mornings

 

 Digital Resolution

 

Fundacja I want to help

 

Atalian Global Services