Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt: „Klub Inteligencji Emocjonalnej” 

Projekt: „Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia”

Projekt: ,,Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego- treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II.''

 

PFRON


Projekt: „Bardziej Kochani 2019. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja”

Projekt: ,,Koncerty marzeń- organizacja okolicznościowych koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej połączonych z koncertami wykonawców z niepełnosprawnością intelektualną"

 

FIRMY

 

Resolution

 

Artegence

 

ManyMornings

 

Solski Communications

Flash Group

 

Studio Tęcza

TribalMedia

 

 Poczta Polska

 

Fundacja Inicjatywa