Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

 

ul. Conrada 13
01-922 Warszawa

 

Tel./Fax
tel.  22 663 40 43
tel/fax. 22 663 10 13

 

Telefon Zaufania
22 663 43 90
E-mail
e-mail: info@bardziejkochani.pl

 

Konto bankowe:

PKO BP S.A. XX O/Warszawa, 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787

 

KRS
0000032355

NIP
1181603871

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:   OR/14/3/18 ważny do 28.03.2021