Zachęcamy Państwa do pobrania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Statut Stowarzyszenia Bardziej Kochani

 Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Wojewoda Mazowiecki

Wpis do rejestru ośrodków Rowy Wojewody Pomorskiego

 

Rok 2019

2019 sprawozdanie finansowe

2019 sprawozdanie merytoryczne

2019 sprawozdanie finansowe- informacja dodatkowa

 

Rok 2018

2018 sprawozdanie finansowe

2018 sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2017

2017 sprawozdanie finansowe

2017 sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2016

2016 sprawozdanie finansowe

2016 sprawozdanie merytoryczne

 

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych NR OR/14/3/15, uzyskany w dniu 27.03.2015.

 

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

 

Rok 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa 2013

Noty objaśniające 2013

 

Rok 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Bilans 2012

 

Rok 2011

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Informacja dodatkowa 2011

Noty objaśniające 2011

Rachunek wyników 2011

 

Rok 2010

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Bilans 2010

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Rok 2009

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Bilans 2009

Informacje dodatkowe

 

Rok 2008

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Rachunek wyników za rok 2008

Bilans 2008

 

Rok 2007

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

 

Rok 2006

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006