Informator opracowaliśmy głównie z myślą o rodzicach malutkich dzieci. Staraliśmy się, aby był to rodzaj „przewodnika” po trudnej drodze życia z niepełnosprawnym dzieckiem. Zawiera on szereg porad medycznych i wskazówek praktycznych, a także podstawowe informacje o zespole Downa, o rodzajach terapii i rehabilitacji dzieci z tym rodzajem niepełnosprawności. Są w nim adresy ośrodków i punktów wczesnej interwencji, placówek pomocowych, organizacji i instytucji pozarządowych, numery telefonów zaufania i grup wsparcia, adresy i telefony rodziców. Informator jest rozsyłany nieodpłatnie do szpitali i izb porodowych, poradni genetycznych, przychodni i ośrodków zdrowia, przychodni specjalistycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych tego typu placówek na terenie całego kraju.

 

Uwaga: Dostępna nowa wersja informatora „Z myślą o Tobie” 2015

 

Informator „Z myślą o Tobie” jest kontynuacją publikacji „Jak pomóc? Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni”. To kompendium wiedzy „w pigułce” na temat zespołu Downa i rodzaj przewodnika dla młodych (stażem) rodziców. Prócz porad medyczno–terapeutycznych są tam również adresy mailowe rodziców dzieci z zespołem Downa, adresy ośrodków i punktów wczesnej interwencji oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z tą wadą genetyczną.

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o

kontakt telefoniczny:(22) 663 40 43,

faxem: (22) 663 10 13,

m.marczewska@bardziejkochani.pl

 

lub bezpośrednio podczas wizyty w siedzibie

Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”

ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa